Fortsätt till huvudinnehåll

Utvald

Skeenden

Jag landar sällan. Mitt liv är i stort en färd i ständig flykt. Sällan finns tiden och förmågan samtidigt att tvinga korta bröstflås till djup magandning. Eller förvirrade, lätt förglömliga planeringsövningar till tankar som blott kan uppstå i en närvaro i nuet - då jag egentligen väljer att inte tänka alls. Sådant kan ske när jag är fri från jobbets krav och familjelivets agendapuls. Annars inte. Jag började fundera kring skeenden. Sådana som uppstår hela tiden ur intet. Ibland ett och ett men också i ett komplext parallellt mönster. Kanske en varm känsla på huden då solstrålar letar sig dit. Eller en insikt kring något som mitt undermedvetna bearbetat under lång tid. Ett fågelstreck precis i skymningen i en skog, vid en strand där molnen brinner i alla röda nyanser. Den kalla vinbärssaften mot gommen, sur och söt och torr på en gång. Ett leende från en okänd människa som jag känt hela livet. En melodi som har långt många fler toner. Sinnena är mina vänner hela vägen i en färgprak

Årssummering 2019


Året gick, så som alla andra år, för snabbt. Livet är kort, bara att inse. Själv avslutade jag det med sjukdomssymptom där högt blodtryck och socker är de talande punkterna. Vill jag leva länge, då är det bara att ta tag i det. Det finns mycket väl värt att offra om man står inför faktum. Adjö, skumtomtar och alladinask!

Det ekonomiska året är över och det var ett år med fina månader i stort även om de sista två månaderna fick en aning pyspunka. Att vi står inför recession är nog riktigt men även den kan vara av samma art - det kan gå ganska sakta.

Jag ansåg vid denna tid för ett år sedan att 2018 blev ett bra år. Nu visar det sig att 2019 blir ungefär lika bra. Kapitaltillgångarna steg med nästan 15 %. Sedan mätstart 2011 ligger denna nu på 215 %.

Skulderna har minskat än mer än i fjol med 3,4 % och sedan 2011 med drygt 22 %. Kvoten mellan kapital och skulder förbättrades till 34 % från 28. Målet på 38 % nåddes inte. Målet att nå break-even 2025 är dock fortsatt rimligt.

Jag räknar aldrig med realtillgångarna i ovan kvot. Och just dessa, som är bostad och fordon, steg med 12 % på grund av bostadsmarknadens värdeförändring.

Jag avser att under 2020 sluta helt med aktieinvesteringar med ett enda undantag - Spiltan. Den behåller jag och låter Per H Börjesson sköta medan jag sippar på mitt kaffe.

Hur 2020 kommer att gå är omöjligt att sia om men jag är övertygad om att det inte blir så bra som 2019.

Pensionskapitalet har utvecklats väl under året. Procentuellt så har inkomstpension, tjänstepension samt premiepension ökat med 8, 23 respektive 15 %. Av de tre pensionslagen utgör inkomstpensionen 57 %, tjänstepensionen 33 % och premiepensionen 9 %.

Tumregeln är att den allmänna pensionen kommer att utgöra 74 %, tjänstepension 21 % och privat sparande 5 %. För egen del är fördelningen just nu 52 %, 30 % samt 10 %. Som sig bör snurrar tjänstepensionen på snabbare än allmän pension.

Genomsnittssvensken har c:a 1,8 miljoner kronor i pensionstillgångar. Jag själv, som passerat medelåldern med råge, har idag c:a 4 miljoner. Med tro, hopp och kärlek hoppas jag på att nå bortom 6 miljoner kronor 2029.

Efter år av ett stort ego är jag tillbaka till AP7 Såfa så som premiepension. Tjänstepensionen är placerad enligt råd från Pensionsräddaren. Sen gör jag inte mera kring denna bit.

Planen för 2019 var för tung att nå men en bibehållen plan för 2020 ter sig enklare på grund av högre inkomster. Målet är en kapitalförbättring på 17 % och en skuldminsning med 3 %. 

Nu mot ljusare tider!


Kommentarer

Populära inlägg